Till Startsidan     Till Anslagstavla/Sista Inlägg     Till Förenings Information     Till Om oss 

__________________________________________________________________

 

 Kamratstöd

 

Vid olika musikevenemang under året görs insamlingar. Dessa insamlingar och

föreningens medlemsavgifter är grunden för Kamratstöd. Under kommande

verksamhetsår delas 80 % av medlen som kommer in ut i form av Kamratstöd. 

Sedan Musikföreningen Vårat Gäng startade 1994 har vi delat ut

1.320.100 kronor i Kamratstöd. 

 

Kamratstöd delas ut till någon som drabbats av sjukdom, olycka eller

på annat sätt haft det motigt.

 

Kamratstöd kan sökas för sin egen eller annan persons räkning. Vad som krävs är

namn och motivering varför du tycker att han, hon eller du själv ska få det. Ansökan

skall vara styrelsen tillhanda före 1 maj om den skall hinna behandlas innevarande år.

 Styrelsen går igenom ansökningarna och beslutar därefter om bidrag.

 

Skicka din ansökan till Kamratstöd genom att klicka nedan ↓ . 

 

         
     Ansökan Kamratstöd   
       
       
       
       
       
       
         

  

Tack till alla er som är med och stöttar oss med medlemsavgifter, gåvor m.m.

__________________________________________________________________