Till Startsidan   Till Anslagstavla/Senaste Inlägg   Till Förenings Information   Till Marknadsföring

___________________________________________________________________

    Insamlingar    

 

 Musikföreningen "Vårat Gäng" gör insamlingar till vårt Kamratstöd på olika 

musikträffar runt om i landet. Det händer även att vi i samband med stämmor

samlas strax före scenuppträdet och går i ett musiktåg fram till scenen,

där någon av oss sedan berättar om vår förening och vårt Kamratstöd.

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

  
  

 

 

 

  

 Vi gör insamlingar i plomberade sparbössor.

 Dessa lämnas till Ordföranden eller Kassören 

 som bryter plomberingen.

   

 

 

 
 

 Har du frågor eller funderingar kring våra insamlingar

kontakta vår Ordförande eller Kassör.

 

 


__________________________________________________________________