Till Startsidan   Till Anslagstavla/Senaste Inlägg   Till Förenings Information   Till Marknadsföring

___________________________________________________________________

Gåvor m.m.

 

Vill du hjälpa vår förening i arbetet med Kamratstöd?

 

 

         

 

 

 

 Skänk en gåva till Musikföreningen Vårat Gängs

 Kamratstöd, så att vi kan fortsätta med vårt arbete.

 Du får ett Tack Kort som uppskattning.

   
 

 Ge en Minnesgåva i samband med förlust av någon nära 

 vän, släkting etc.

 Vi skickar/överlämnar då ett minnesblad.

   
 

 Ge en gåva för att uppvakta någon i samband med t.ex.

 födelse, vigsel, födelsedag eller när någon behöver lite 

 uppskattning.

 Vi skickar/överlämnar då ett uppvaktningsblad.

   
 

 

Kontakta Lena Apell på telefon 0521-100 56 e-post lena.apell@gmail.com.

Lämna uppgift om namnet på den du vill hedra/uppvakta och

Mottagaren av minnes-/uppvaktningsbladet samt adress.

 

 

 

 

____________________________________________________________________